fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 30.01.2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Czajkowski sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-134) przy ulicy Białoskórniczej 15-16, NIP 8971812319, REGON 362284020, KRS: 0000571214 nr telefonu: +48 734485403, e-mail: galeria@4mara.com (“Sprzedawca”,“Administrator”).

2. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator zobowiązuje się do dokładania należytej staranności przy ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

4. Gromadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w zgodny z prawem sposób dla oznaczonych, prawnie dopuszczalnych celów.

II. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca gromadzi dane osobowe Klientów za pośrednictwem (a) Formularza Rejestracji Indywidualnego Konta Klienta, (b) Formularza Zamówienia, (c) Pliki Cookies.

2. Dane w formularzach wymienionych w pkt II 1 a-b powyżej pozyskiwane są w wyniku dobrowolnego ich wprowadzenia przez Klienta.

3. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniach końcowych.

III. FORMULARZE

1. Sprzedawca gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Klienta.

2. Ponadto zapisane mogą być również dane techniczne takie jak jakość połączenia internetowego, numeru IP, oznaczenie strefy czasowej, daty i czasu.

3. Informacje podane przez Klienta w formularzach nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba, że Klient wyrazi na to zgodę.

IV. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

(a) zawarcie, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku prawnego polegającego na nieodpłatnym świadczeniu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak i również zawarcie, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie umowy sprzedaży Produktów i ich dostarczenie do Klienta.

(b) marketing bezpośredni Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego,

(c) przekazywanie danych kontaktowych Klientów partnerom handlowym Sprzedawcy w celach marketingowych.

2. Odbiorcy danych osobowych:

(a) w przypadku Klienta, który korzysta z dostawy przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

(b) przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

(c) Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

• imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej);

• nazwę firmy (w przypadku osoby prawnej);

• imię i nazwisko osoby kontaktowej (w przypadku osoby prawnej);

• adres poczty elektronicznej;

• numer telefonu kontaktowego;

• adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) (w przypadku osoby fizycznej);

• adres siedziby (w przypadku osoby prawnej).

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 lit. c) powyżej jest niezbędne do świadczenia przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych lub zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

V. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).

2. Sprzedawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

(a) identyfikacja Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

(b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

(c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

(d) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

(e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

3. Każdy użytkownik przeglądarki internetowej przy wejściu na stronę Sklepu Internetowego zostanie poinformowany o tym, iż strona ta wykorzystuje pliki Cookies w do celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Należy pamiętać, że większość dostępnych na rynku przeglądarek internetowych akceptuje domyślnie przyjmowanie plików Cookies. Użytkownik przeglądarki internetowej ma możliwość całkowitego wyłączenia tej funkcji lub ograniczenia jej czasowo.

4. Użytkownik przy wejściu na stronę internetową Sklepu Internetowego ma możliwość wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę plików Cookies. Należy pamiętać, że również ustawienia przeglądarki internetowej muszą być tak skonfigurowane, aby umożliwiały Administratorowi przetwarzanie plików Cookies.

5. Usługodawca przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

VI. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.

VII. PRAWA KLIENTA W STOSUNKU DO GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmieniania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Klient realizuje swoje uprawnienia bezpośrednio z poziomu Indywidualnego Konta Klienta lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem mailowym galeria@4mara.com lub sklep@4mara.com

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy jedynie Sklepu Internetowego. Jeżeli na stronie internetowej Sklepu Internetowego znajduje się link do strony zewnętrznej, prowadzonej przez podmiot trzeci, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na tej stronie.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

(a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL.

(b) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.